Privacyverklaring

Mark A+ is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via de website www.markaplus.nl van Mark A+ worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. Mark A+ respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG. Deze privacyverklaring maakt inzichtelijk welke persoonsgegevens Mark A+ verzamelt en gebruikt; en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van deze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij het plaatsen en afrekenen van uw bestelling om enkele persoonsgegevens.

Mark A+ verklaart de volgende persoonsgegevens te verwerken, die door betrokkenen zelf aan Mark A+ worden verstrekt:

- Naam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Betaalgegevens

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt met de volgende doelen:

- U gebruik te laten maken van de diensten van Mark A+.

- Het verbeteren van deze dienstverlening.

- Het afnemen van diensten via de website

- Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan.

Bewaringstermijn van deze persoonsgegevens

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om deze dienst aan u te leveren. Na beƫindiging van deze dienstverlening worden de gegevens door ons verwijderd tenzij een wettelijke verplichting ons noodzaakt deze gegevens gedurende een wettelijke termijn te bewaren.

Minderjarigen

Mark A+ heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Bijlessen worden aangevraagd door ouders. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er geen gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan de informatie.

Verstrekking aan derden

Mark A+ verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Aanpassen en verwijderen van uw gegevens

In alle gevallen kunt u voor het wijzigen of verwijderen van gegevens contact met Mark A+ opnemen via e-mail.

Indien u wenst dat de gegevens worden verwijderd, zal Mark A+ de gegevens binnen 7 dagen uit de administratie verwijderen tenzij een wettelijke verplichting noodzaakt de betreffende gegevens langer te bewaren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mark A+ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via e-mail.

Opgesteld mei 2018

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.